REGULAMIN POBYTU GOŚCI GOSPODARSTWA AROTURYSTYCZNEGO U LUCYNY
 
1. Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku gości na doby po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu.
2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy o godzinie 11.00.
3. Gość może korzystać  z pokoju w godzinach wcześniejszych lub wyjechać w godzinach popołudniowych  jeżeli pokój jest wolny, za dodatkową opłatą.
4. Nie przyjmujemy ze zwierzętami.
5. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którym jest dokonanie przedpłaty zadatku przez gościa w wysokości 30 % wartości całości zamówienia. Pozostałą kwotę gość wpłaca w dniu przyjazdu podczas meldowania. Zaliczka jest zwracana w 100% do 6 tygodni przed przyjazdem, 50% do 4 tygodni przed przyjazdem, 25% do 2 tygodni przed przyjazdem, okres 14 dni przed planowanym przyjazdem zaliczany jest do okresu bezzwrotnego zaliczki.
6. Życzenie przedłużenia pobytu gość powinien złożyć najpóźniej na dzień przed upływem terminu najmu. Pod warunkiem ze pokój nie został wynajęty innemu gościowi. UWAGA! Przerwanie pobytu przez Gościa, nie jest podstawą do zwrotu wpłaconej należności.
7. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
8. W godzinach 22.00 do 7.00 w całym obiekcie obowiązuje cisza nocna. 
9. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających gościa jest zabronione, chyba że gość uzgodni tę kwestię z gospodarzem. Również ewentualne wizyty należy wcześniej uzgodnić z gospodarzem. 
10. W pokojach,łazienkach,korytarzach i balkonach  obowiązuje bezwzględny zakaz palenia .
11. Grillowanie jest możliwe tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach. 
12. Korzystanie przez dzieci z wyposażenia obiektu (huśtawki, piaskownice, itp.) może być wyłącznie pod nadzorem ich opiekunów. 
13. Gospodarz obiektu nie odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju, lub pozostawione w innym miejscu.
14. Gospodarz wyznacza miejsce postoju środka transportu Gościa, lecz nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub utratę pojazdu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony (monitorowany).
15. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia w budynku oraz jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada. Wszelkie usterki w pokojach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Nie zgłoszenie usterek i zniszczeń oznacza ich brak. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność tut. obiektu należy zgłaszać u właściciela, który określi wysokość odszkodowania. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju (po wcześniejszej konsultacji z najemcami) zostaną oni obciążeni kosztami napraw. 
16. Gość korzystając z aneksu kuchennego zachowuje czystość. 
17. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe można używać jedynie tych odbiorników prądu, które znajdują się na wyposażeniu pokoju. 
18. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju i kartę magnetyczną  które powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za dorobienie klucza i karty  (50 pln) 
19. Nocleg dla dziecka do 3 roku życia jest za darmo, jeśli nie korzysta ze świadczeń. Dostawka dla dziecka do 3 roku życia wynosi 45 zł. 
20. Gość korzystający z usług akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz w sytuacjach wyjątkowych stosować się do próśb właściciela.
21. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad.
22. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem (kwatera prywatna).
23. Właściciel pokoi gościnnych ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o gościu oraz sprawność urządzeń technicznych.
24. Obiekt nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.
25.Gościom którzy zakłócają spokój w obiekcie grozi przerwanie świadczenia dalszych usług bez zwrotu poniesionej opłaty.
26.Zaliczka rezalizowana przez bon turystyczny,nie jest zwaracna.
 
Życzymy udanego pobytu.